Cornelis van Vught

Familiefoto’s van Cornelis van Vught. Hij woonde Doelstraat 13, was geboren 24 juli 1898.

Een aardig feit; ooit van een verzamelaar een enveloppe gekocht met familiefoto’s. Lang lag de enveloppe in een doos, via een website met foto’s de foto’s kunnen teruggeven aan de nazaten van Cornelis.