Hoge Ham tot aan kerk

De Lage-en Hoge Ham lopen in elkaar over. Het ‘Laag’ en ‘Hoog’ heeft te maken met de ligging en ‘Ham’ is een oud woord voor een stuk grond in de bocht van een rivier.