Ziekentriduum

Een Zieken triduüm is een bijeenkomst van drie dagen bedoeld voor langdurig zieken, gehandicapten, eenzame mensen en mensen aan huis gebonden.  Er is gelegenheid voor bezinning maar ook voor gezellig ontspannen. Een Zieken triduüm wordt gehouden in een kerkgebouw of gemeenschapsgebouw waarvoor in de kerk vaak alle kerkbanken worden verwijderd zodat bedden en stoelen kunnen worden geplaatst. Van oudsher is een Zieken triduüm ontstaan in de Katholieke kerk, nu is het Zieken triduüm niet alleen voor Katholieken maar voor de hele samenleving en alle leeftijden.