Rooms-katholieke boeren- en
arbeidersverenigingen in Dongen

Het woord ‘katholieke emancipatie’ roept bij velen het beeld op van processies, massale godsdienstige bijeenkomsten gevuld met wierook, heiligenbeelden, priestergewaden en monstransen. Dit kleurige beeld, gewoonlijk aangeduid met ‘het rijke roomsche leven’, speelde zich af in de jaren twintig, dertig en vijftig van deze eeuw in het zuiden van Nederland. Achter deze kleurrijke façade school evenwel een goeddoordacht en uitgewerkt idee van de organisatie van alle katholieken binnen de Nederlandse samenleving onder leiding van de katholieke kerk.

tekst van Drs. Hans Sprangers, uit Jaarboek De Oranjeboom 46