familie Snoeren

De oorsprong van de familie ligt vermoedelijk in Oss. Gevonden documenten wijzen die richting uit. De familienaam Snoeren (of varianten) wordt in die tijd nog niet gebruikt. Leden van de familie worden aangeduid met een patroniem, de naam van hun vader. In de periode van ca. 1400 tot 1550 is de familie terug te vinden in Oisterwijk. Vandaar gaan enkele personen naar Udenhout. Eén van hen vestigt zich rond 1630 in Loon op Zand. Hij is ook degene die voor het eerst met de naam ‘Snoeren’ aangeduid wordt. Tussen 1630 en 1800 wonen bijna alle Snoeren’s in Loon op Zand. Daarna verspreiden ze zich over geheel Brabant. In de rest van Nederland en in het buitenland zijn maar weinig Snoeren’s terug te vinden. Nog steeds wonen de meesten van hen in Brabant.

Naar de herkomst van de achternaam Snoeren kan nog altijd slechts gegist worden. De naam zoals die nu geschreven wordt is afgeleid van de bijnaam Snoerman. Daarna werd de naam ook geschreven als Snoermans, Snoer, Snoers en Snoere. Vanaf de invoering van de burgerlijke stand heet iedereen Snoeren.
Maar wat voor betekenis heeft de naam Snoeren? Volgens het Meertens Instituut is het een patroniem, vanwege de uitgang op -en. Er wordt ook een verband gelegd met de uit het buitenland afkomstige namen Schnur en Schnoor. Het instituut heeft geen verband gelegd met de bijnaam Snoerman, terwijl dat de oudst voorkomende variant is. In de database is hierover niets terug te vinden.
Als Snoeren afgeleid is van Snoerman moet natuurlijk verder gezocht worden naar de betekenis van die bijnaam. Maar ook dat bijft onduidelijk. Het Woordenboek der Nederlandse Taal geeft geen treffer op snoerman. Onder snoer is veel te vinden, maar niet in combinatie met de uitgang -man. Opvallend is wel dat vanuit snoer verwezen wordt naar snaar, vanwege ethymologische verwantschap. Bij snaar staat wel het woord snaarman: een dwaas persoon. Zou de bijnaam Snoerman die betekenis hebben gehad?