Gasthuisstraat

In de Gasthuisstraat was vanaf 1883 het Sint Elisabethgasthuis gevestigd. Hieraan ontleent de straat ook haar naam.

Het gasthuis werd op initiatief van pastoor Van Iersel gesticht voor de ouderen en hulpbehoevenden uit de arbeidsklasse. Hoewel de bevolking van Dongen aan het einde van de 19e eeuw in redelijke welstand leefde, men vond voornamelijk een inkomen in de leer- en schoenindustrie, heerste er toch grote armoede. De lonen in de leer- en schoenindustrie waren laag en de werkdagen waren lang en intensief. Veel mensen konden daarom niet voor hun oude dag sparen en verkeerde op oudere leeftijd vaak in slechte gezondheid.

In het gasthuis was ook een ziekenhuis afdeling waar veel Dongenaren hun operaties ondergingen. In 1963 bleek deze ziekenhuisafdeling naar de toen heersende nieuwe normen te klein om goed te kunnen functioneren en werd gesloten. In 1975 werd het nieuwe verzorging- en verpleegtehuis de Volckaert in gebruik genomen, waarna het gasthuis gesloopt werd om plaats te maken voor het parkeerterrein.