Musis Sacrum

In 1885 werd aan de Hoge Ham een nieuwe concertzaal gebouwd voor Harmonie Musis Sacrum. De concerten van de harmonie werden tegen het einde van de 19e eeuw zo goed bezocht dat een eigen, ruime concertzaal noodzakelijk werd. De koffiehuizen waar de harmonie voorheen optrad waren inmiddels te klein voor het grote aantal toehoorders. Later werd bij de concertzaal het hotel gebouwd dat een prominente rol in het gemeenschapsleven van Dongen ging spelen. Men kon er genieten van de vele concerten, film- en toneelavonden en later ook de carnavalsfeesten en het verenigingsleven. In Hotel Musis Sacrum was altijd wat te doen!
De eerste exploitant van het hotel en de concertzaal was de familie Van den Assem; Mia/Moeke Cornelius en Quirinus van den Assem. In de jaren ’60 verkocht Piet van den Assem het gebouw aan de N.V. Van Tuyns Limonadefabrieken en Distilleerderij die het vervolgens aan exploitanten verhuurde. Dit waren achtereenvolgens Van Engelen, Jan van der Dussen, Coumans en sinds 1968 M. Piersma. In 1971 verkocht Van Tuyn het hotel aan de gemeente Dongen. De gemeente had op die plek plannen voor de bouw van een winkelcentrum en wilde het gebouw slopen.
Musis Sacrum diende in die tijd ook als verenigingsgebouw en huisvestte in ’71 zo’n twintig verenigingen: onder andere de Harmonie Musis Sacrum, de tennisclub TOP, de hockeyclub Liberty en de carnavalsvereniging de Nazaten.
In de vijftigerjaren vierde men carnaval in besloten kring. Op 1 maart 1954 organiseerde de hockeyclub Liberty het eerste ‘Libertybal’ voor zijn leden, compleet met prins en raad van elf in Hotel Musis Sacrum. Deze raad werd later ‘de Nazaten’ genoemd en vierde vele jaren carnaval in Hotel Musis Sacrum, dat in deze hoedanigheid eerst het ‘Luilekkerland aan de Donge’ werd genoemd en later ‘de Tempel der Nazaten’. Ook de Instuifvereniging (een jongerenvereniging) organiseerde vanaf 1958 de instuif-balavonden en carnaval in Hotel Musis Sacrum.
Deze verenigingen wilden natuurlijk hun onderkomen niet kwijt en protesteerden tegen de sloop van het gebouw met een aantal spraakmakende acties: een symbolische carnavalsoptocht, een doodsmars, diverse muzikale protesten en, helemaal in de geest van de zeventiger jaren, een heuse bezetting van de ‘Tempel der Nazaten’ door leden van de carnavalsvereniging de Nazaten.

Het mocht niet baten, de sloophamer werd ingezet op 4 april 1974.